automoto.ee foorumid

Täisversioon: Ajalugu
Teile näidatakse hetkel lihtsustatud versiooni tekstist. Vaadake täisversiooni õiges formaadis.
Kuidas saada infot auto omanike kohta nt. aastatel 1963-1975 ? Konkreetne isend väidetavalt kuulunud kõrgele riigitegelasele.
Sisuliselt ei saa. Vaid eraisikutel olid autod oma nimel, riigitegelaste masinad olid kas asutuse enda, ministeeriumi või min. nõukogu autobaasi nimel.

Seega on suurem osa lugudest \"see masin kuulus sellele\" dokumentaalse tõestusmaterjali puudusel luulud. Kui just vanas tehnilises passis pole kirjas, et eraomabik oli see või see või leidub viide mõnel asjalikul dokumendil.

Kas ARKis arhiive ei ole? Ehk nad vastavad vastavale päringule, kui sel on kultuurilooline tähendus?