Otsingu tulemused
Kurb jah.Alles aastate pärast ehk aru sadud millest ilma jäädud.
55,053
Kõige rohkem rõõmu toob hiline õnnesoow!Tugewat terwist Sulle ja kõikide soowide täitumist!
647,034
Wanemad foorumlased kindlasti mäletawad awariiteinud autode wäljapanekuid Wiru wäljakul ning tollase Autiinpeksiooni ees.
404,622
Kahjuks hetkel ei suuda meenutada kus aga Wenes alles tõeline TA-6.
24,108
Waat ma ei teagi.Aastal 72-73 toimus Mäos õnnetus.ETV Volgale sõitis otsa Maz .Õnnetuse asjaolud senii segased,igatahes peale seda sündmust keelati alla 12 aastaste wedu sõiduautode sesistmel.
404,622
Kas ralliautodele oma numbrid antud?Õismäel sai kohatud Mitsut ,punasel põhjal walged numbrid?
1,168,547
Minu teada seal SSSR piiriwalwe üksused paiknesid.
2,954,012
Too pidewalt Õismäel Kaktuse nimelise söögikoha ees seisab.Ma ei teagi,mis seisukohta wõtta täna nähtud numbrit 001 ONA.Kuidas suhtuda?
1,168,547
1970 alul Mustamäel elades olid naabrimehe walgel 407 all ka lennekirehwid.Hirmassti waid häält tegid.
13,038
Kuu aja pärast ehk saab esitleda ka Tallinna bussipeatuse silti.Punasel taustal valge IKARUS 620 ja 12 liininumbri kohaga.All weel peatusenimi.
56,284
VRTK oli kaks NYSA.Uuema ninaga.Üks sinine(tolle juht sain olla)51-57 EA.. nuber oli,toine beeziakas 0362 EAO.
641,531
Aasta oli 86 /87.Sõitsin ETV AZLK 2138.Külm talw oli jube külm.Ma enam ei mäleta mis pärast walati klaasipesu pa[/font]aki segatuna weega tehnilist piiritust.Märjamaa RAI postis peti mind kinni,niisam...
980,665
Mulle kunagi Põltsamalt osteti säänse bussi Zis 154 plekist mudel.Peab wist keldrisse minema ja tuulama seal.Wiimati kui kolida sai 1976 aastal Mustamäelt Õismäle igatahes alles oli.5 aastat tagasi aw...
108,566
Mimu jaoks wahhet pole ,kas see buss kannab Zis või Zil märki.Peasi,et ta alles on ja omanikul siiski kawatsus see buss korda teha.Kunagi aastal 2004 siia foorumise tulles kahtlesingi toles,et alles w...
963,264
Ju minu wiga ,ei saanud pihta ma.Ja andeks kui ülekorratud,maaliinidel oli suur A täht ja wähhemalt Tartus olid sel siis ka liininumbrid all.Tallinnas oli punasel põhjal walge IKARUS 620,sääl all ruud...
56,284
Kas tõesti see nii oligi?Mul siitpoolt ja mõne ytra teema tegijate polt üks küsimus.Loodan,et wastatakse.Järwa-Jaanis olemas ju wist ainuke EW säilinud IKARUS 620.Kas oleks lugupeetud Kuusalu & CO...
963,264
Miskipärast SSSR aeg oli ametlikus statistikas popp wõrrelda majandusnäitajaid Tsaari-Wenega.Unustamatu lause mida ka suht sageli kasutati oli sääne:1913 oli riik kuristiku serwal, nüüd oleme suure s...
980,665
Kui 1955(loodan ,et ei eksi) ehitati Kalamaja koolimaja.Kõik sai walmis ja kena.Siis aga selgus ,et keskütte katel jäi panematta.Lõhutigi siis pool otsaseinast maha.Waat nii!:D
980,665
Ilusat aastawahhetust ja kõike parimat uueks aastaks!
10,279
Aasta oli 1986 Põhja -Kashastan Petropawloski rajoon.Kartulit wedasime oblatikeskuse.Kõik eesti juhid ja siinsed autod.Ma nagu alati elule jalgu jäin.Kolonnis me sõitsime ma wist kolmas neljas olin ku...
980,665
Ma oleks olnud paljude busside taastamisel käsi ja aitaks.Kahjuks too asi kõik nii salaja käib.Andeks ,et nii.
35,728
Kurb lugeda ,et polnud tegemist wäärt sõidukiga?Eks igalühhel oma arusaamised.See waid minu mõte aga Warjupaik oleks õnnelik olnud kui sääne isend(neil küll olemas ) aga ikkagi.Kuidas see inf nii hal...
35,728
(02-12-2011, 00:15 AM)PETSS Kirjutas:   (27-11-2011, 22:51 PM)fic Kirjutas:  Eesti Televisioon kirjadega [Pilt: http://www.upload.ee/image/1844483/DSC_3547.JPG]Too jh endine Tartu stuudio ...
9,696,331
(27-11-2011, 22:51 PM)fic Kirjutas:  Eesti Televisioon kirjadega [Pilt: http://www.upload.ee/image/1844483/DSC_3547.JPG]Too jh endine Tartu stuudio LÜJ nimega Krookus.Arwan ,et ainult kest järg...
9,696,331
Suured ,suured tänud korraldajatele ilusa ürituse eest!
19,447
Aga wähhemalt tahtmist ja pealehakkamist on.Wähhemalt mul sääne mulje jäänud.EDu siitpoolt iggatahhes!:)
365,239
Esialgu vaid küsimus? Kas 16 aasta wanuse Duplega ka osaleda saaks?
19,447
Too küll waid minu arwamus aga nn wene tehnika osakaal wõiks säänsetel üritustel weel suurem olla.Need siiski weeresid kõik ka sinsetel teedel ja tänawatel.Pean silmas just weoautosid ja busse.Jah, ne...
103,652
Tänud kõigile meeldiwa ürittuse korraldajatele ja osawõtjatele.Mina jäin wäga rahhule.
103,652
Oleks weel 3 huwilist!Ainuke häda ,et maksmine alles peale 10 juunit wõi siis kohapeal.Ei wea alt ehk saaks kuidagi kokkuleppele?
247,781
Mõte siit bussihuwiliste poolt selline.Kui ehk huwilisi siis wõiks 24 juulist kuni 1 augustini teha tuur Tallinn-Minsk-Brest-Warssavi -Tallinn.Eelnewad kaks sõitu 2008 Läti -Leedu ja 2009 Peterburg wä...
18,939
[/quote] Võiks külastada Tallinna Autobussikoondise seda filiaali, kus seisab kollane Ikarus. Kindlasti on siin foorumis neid, kes suudavad infovahendust kiirendada ja asja ruttu korraldada. [/quot...
257,659
Eelmisest aastast siitpoolt küll waid positiiwsed mälestused.Ehk saab ka sel aastal osaletud.
25,927
Tänud Väravamehhanikule põhjaliku ülewaate eest!:)
1,180,473
Ma nüüd pole asjaga kursis.Wabbandust!Aga kas on wõimalus seda Kuusalu meistrite kätetööd naha Wanaweokite suursõidul.Siitpoolt ikka plaan tulla Ikarus 260nega Ma nüüd pole asjaga kursis.Wabbandust!Ag...
885,574