Otsingu tulemused
Kurb jah.Alles aastate pärast ehk aru sadud millest ilma jäädud.
61,178
Kõige rohkem rõõmu toob hiline õnnesoow!Tugewat terwist Sulle ja kõikide soowide täitumist!
660,190
Wanemad foorumlased kindlasti mäletawad awariiteinud autode wäljapanekuid Wiru wäljakul ning tollase Autiinpeksiooni ees.
412,132
Kahjuks hetkel ei suuda meenutada kus aga Wenes alles tõeline TA-6.
26,404
Waat ma ei teagi.Aastal 72-73 toimus Mäos õnnetus.ETV Volgale sõitis otsa Maz .Õnnetuse asjaolud senii segased,igatahes peale seda sündmust keelati alla 12 aastaste wedu sõiduautode sesistmel.
412,132
Kas ralliautodele oma numbrid antud?Õismäel sai kohatud Mitsut ,punasel põhjal walged numbrid?
1,292,088
Minu teada seal SSSR piiriwalwe üksused paiknesid.
2,995,969
Too pidewalt Õismäel Kaktuse nimelise söögikoha ees seisab.Ma ei teagi,mis seisukohta wõtta täna nähtud numbrit 001 ONA.Kuidas suhtuda?
1,292,088
1970 alul Mustamäel elades olid naabrimehe walgel 407 all ka lennekirehwid.Hirmassti waid häält tegid.
14,644
Kuu aja pärast ehk saab esitleda ka Tallinna bussipeatuse silti.Punasel taustal valge IKARUS 620 ja 12 liininumbri kohaga.All weel peatusenimi.
62,958
VRTK oli kaks NYSA.Uuema ninaga.Üks sinine(tolle juht sain olla)51-57 EA.. nuber oli,toine beeziakas 0362 EAO.
661,005
Aasta oli 86 /87.Sõitsin ETV AZLK 2138.Külm talw oli jube külm.Ma enam ei mäleta mis pärast walati klaasipesu pa[/font]aki segatuna weega tehnilist piiritust.Märjamaa RAI postis peti mind kinni,niisam...
1,061,132
Mulle kunagi Põltsamalt osteti säänse bussi Zis 154 plekist mudel.Peab wist keldrisse minema ja tuulama seal.Wiimati kui kolida sai 1976 aastal Mustamäelt Õismäle igatahes alles oli.5 aastat tagasi aw...
120,433
Mimu jaoks wahhet pole ,kas see buss kannab Zis või Zil märki.Peasi,et ta alles on ja omanikul siiski kawatsus see buss korda teha.Kunagi aastal 2004 siia foorumise tulles kahtlesingi toles,et alles w...
983,719
Ju minu wiga ,ei saanud pihta ma.Ja andeks kui ülekorratud,maaliinidel oli suur A täht ja wähhemalt Tartus olid sel siis ka liininumbrid all.Tallinnas oli punasel põhjal walge IKARUS 620,sääl all ruud...
62,958
Kas tõesti see nii oligi?Mul siitpoolt ja mõne ytra teema tegijate polt üks küsimus.Loodan,et wastatakse.Järwa-Jaanis olemas ju wist ainuke EW säilinud IKARUS 620.Kas oleks lugupeetud Kuusalu & CO...
983,719
Miskipärast SSSR aeg oli ametlikus statistikas popp wõrrelda majandusnäitajaid Tsaari-Wenega.Unustamatu lause mida ka suht sageli kasutati oli sääne:1913 oli riik kuristiku serwal, nüüd oleme suure s...
1,061,132
Kui 1955(loodan ,et ei eksi) ehitati Kalamaja koolimaja.Kõik sai walmis ja kena.Siis aga selgus ,et keskütte katel jäi panematta.Lõhutigi siis pool otsaseinast maha.Waat nii!:D
1,061,132
Ilusat aastawahhetust ja kõike parimat uueks aastaks!
11,160
Aasta oli 1986 Põhja -Kashastan Petropawloski rajoon.Kartulit wedasime oblatikeskuse.Kõik eesti juhid ja siinsed autod.Ma nagu alati elule jalgu jäin.Kolonnis me sõitsime ma wist kolmas neljas olin ku...
1,061,132
Ma oleks olnud paljude busside taastamisel käsi ja aitaks.Kahjuks too asi kõik nii salaja käib.Andeks ,et nii.
39,076
Kurb lugeda ,et polnud tegemist wäärt sõidukiga?Eks igalühhel oma arusaamised.See waid minu mõte aga Warjupaik oleks õnnelik olnud kui sääne isend(neil küll olemas ) aga ikkagi.Kuidas see inf nii hal...
39,076
(01-12-2011, 23:15 PM)PETSS Kirjutas:   (27-11-2011, 21:51 PM)fic Kirjutas:  Eesti Televisioon kirjadega [Pilt: http://www.upload.ee/image/1844483/DSC_3547.JPG]Too jh endine Tartu stuudio ...
9,882,511
(27-11-2011, 21:51 PM)fic Kirjutas:  Eesti Televisioon kirjadega [Pilt: http://www.upload.ee/image/1844483/DSC_3547.JPG]Too jh endine Tartu stuudio LÜJ nimega Krookus.Arwan ,et ainult kest järg...
9,882,511
Suured ,suured tänud korraldajatele ilusa ürituse eest!
21,417
Aga wähhemalt tahtmist ja pealehakkamist on.Wähhemalt mul sääne mulje jäänud.EDu siitpoolt iggatahhes!:)
371,283
Esialgu vaid küsimus? Kas 16 aasta wanuse Duplega ka osaleda saaks?
21,417
Too küll waid minu arwamus aga nn wene tehnika osakaal wõiks säänsetel üritustel weel suurem olla.Need siiski weeresid kõik ka sinsetel teedel ja tänawatel.Pean silmas just weoautosid ja busse.Jah, ne...
104,779
Tänud kõigile meeldiwa ürittuse korraldajatele ja osawõtjatele.Mina jäin wäga rahhule.
104,779
Oleks weel 3 huwilist!Ainuke häda ,et maksmine alles peale 10 juunit wõi siis kohapeal.Ei wea alt ehk saaks kuidagi kokkuleppele?
249,114
Mõte siit bussihuwiliste poolt selline.Kui ehk huwilisi siis wõiks 24 juulist kuni 1 augustini teha tuur Tallinn-Minsk-Brest-Warssavi -Tallinn.Eelnewad kaks sõitu 2008 Läti -Leedu ja 2009 Peterburg wä...
19,031
[/quote] Võiks külastada Tallinna Autobussikoondise seda filiaali, kus seisab kollane Ikarus. Kindlasti on siin foorumis neid, kes suudavad infovahendust kiirendada ja asja ruttu korraldada. [/quot...
262,293
Eelmisest aastast siitpoolt küll waid positiiwsed mälestused.Ehk saab ka sel aastal osaletud.
26,571
Tänud Väravamehhanikule põhjaliku ülewaate eest!:)
1,195,291
Ma nüüd pole asjaga kursis.Wabbandust!Aga kas on wõimalus seda Kuusalu meistrite kätetööd naha Wanaweokite suursõidul.Siitpoolt ikka plaan tulla Ikarus 260nega Ma nüüd pole asjaga kursis.Wabbandust!Ag...
896,176