v50 süüte ja sädema seadistamine??
#1

Kuidas panna säde ja suude õigeks?? oleks soovitatav step-by-step õpetus!!

Tänud!!
Vasta
#2

Sama huvi siin. Omal 1.5a seisnud ja enne tööle panemist tahaks kõik asjad õigeks saada. Säde tundus kah nõrk. Vaja vist uus süütepool panna. Mida üldse tuleks vaadata peale seismist. Et läheks ikka vändast tööle:bounce
Vasta
#3

neist igasugustest süüte seadistest on siin foorumis pikalt ja põhjalikult juttu olnud...kasutage otsingut.
Vasta
#4

otsinguga ei leidnud midagi juba proovisin Küsimus ikka jõus!!!
Vasta
#5

SUUte reguleerimine. Siia kuuluvad katkesti kontakti- vahe ja süütehetke reguleerimine. Generaatorsüüte korra] lisandub veel staatori soodsaima asendi seadmine.
K a t k e s t i k 0 n t akt i v a her e g u I e e r i m i n e.
Enamikul mopeedidel ja mootorratastel peab kontaktivahe ~
olema 0,35 ...0,4 mm. Veidi suurem on ta mootorrataste] Ji.iR-IO3, Ji.iR-ll3, K-650 -0,4 ...0,6 mm ja\'motorolleritel B-150M ning «Turist» -0,4. ..0,7 mm. Vahet kontrolli- takse pärast kontaktide puhastamist. Kontrollimiseks kee- ratakse välja süüteküünal ja pööratakse käivituspedaali abil väntvõlli kuni kontaktide maksimaalse vaheni; see mõõdetakse lehtkaliibriga. Vajaduse korral vabastatakse liikumatu kontakti kinnituskruvi 1 ja seatakse ekstsentrik- kruviga 2 vahe õigeks (joon. 114). KinnItada on parem kahe kruvikeerajaga: ühega hoitakse paigal ekstsentrikut, teisega pingutatakse kinnitu~kruvi. See hoiab ära vahe muutumise kinnituskruvi pingutamisel.
Kahesilindrilistel mootoritel K-650 jt., kus nukkmuhvil on kaks nukki ja need on erinevalt kulunud, tuleb pilu reguleerida väiksema näidu järgi.
Süü te h etk e re g u I e e r i mi n e on vastutusrikas toiming, sest sellest sõltub suurel määral mootori võimsus, töötamise täpsus ja kütusekulu. Peale harilike tööriistade läheb siin vaja proovilampi, puidust mõõteliistu või eriindikaatorit ja lehtkaliibrit.
Uhesilindrilise kahetaktilise mootori korral kontrolli- takse kõigepealt katkesti kontaktivahet ja vajaduse kor- ral seatakse see õigeks. Seejärel pööratakse väntvõlli kas võtme ga generaatori rootori kinnituspoldist või tagarat- tast (lülitades ~isse otsekäigu), kuni kolb jõuab Ü. s. seisu. Kolvi seisu määramiseks keeratakse välja süüteküünal ja avasse asetatakse puitliist (vt. joon. 115, c). Kolvi Ü. s. sei- sus tehakse liistule pliiatsiga ava serva kohal märk ja sel- lest kõrgemale teine märk, mis vastab kolvi eelsüüteasen- dile (tabel 13). Järgnevalt pööratakse väntvõlli vastu tava- list pöörlemissuunda, kuni ülemine märk laskub ava servani.

Puitliistu asemel on parem kasutada erilist nihkmõõte- riista (joon. 115, b). Kui küünlaava paikneb liiga kaldu, siis on parem kolvi asendi määramiseks maha võtta silindrikaas (vt. joon. 115. a). Sel juhul saab kolvi asendit määrata edukalt nihikuga. \'
Mõnedel mootorratastel ja motorolleritel on eelsüüdet iseloomustava kolviasendi määramiseks hoorattale ja kar- terile tehtud märgid (vt. joon. 114, b «Elektron») või hoo- rattale süvend «<Pannonia»). Viimasel juhul tuleb välja keerata kork karteri allosas ja selle avasse pista kärn, mis väntvõlli pööramisel läheb hooratta süvendi õigele süüte- hetkele vastavas seisus.
Järgnevalt tuleb katk~sti ~eada katkestuse algusele. Sel- leks vabastatakse vahelduvvoolugeneraatori korral staa- tori kinnituspoldid ja pööratakse teda, kuni kontaktid hak- kavad lahutuma. Alalisvoolugeneraatori puhul seatakse kontaktid lahutamise algusele katkesti alusplaadi pöörami- sega, vabastades eelnevalt kinnituskruvi.
Kontaktide lahutamise algust saab täpsustada ka õhu- kese suitsupaberi asetamisega kontaktide vahele või proovilambi lülitamisega rööbiti nendega. Sisselülitatud süüte korral märgib lambi süttimine kontaktide lahutamise alghetke. Vahelduvvoolugeneraatori puhul toidetakse kontroll-lampi eraldi vooluallikalt või vahetult sama masina akult. Generaatorsüüte korral kontroll-lamp põleb pidevalt. Kontaktide lahutamise hetkel muutub vaid lambi hõõgus. Generaator- või magneetosüüte korral saab kon- taktide lahutushetke määrata ka kuuldeklapiga. Katkesti kontaktidega rööbiti ühendatud kuularis kostab kontaktide lahutushetkel nõrk klõps.

toores skanneering A. Palu raamatust \"Mootorrattad\"
Vasta
#6

Need joonised oleks ka väga huvitavad vaadata!! Äkki keegi skännib?
Vasta
#7

[Pilt: 01.jpg]
[Pilt: 02.jpg]
[Pilt: 03.jpg]
[Pilt: 04.jpg]
[Pilt: 05.jpg]
[Pilt: 06.jpg]
[Pilt: 07.jpg]
[Pilt: 08.jpg]

Kui tahate ka kaugemas tulevikus neid pilte näha siis soovitan enda kõvakettale ära salvestada. Ma ei ole kindel kui kaua ma saan neid seal üleval hoida.
Vasta
#8

Kuradi hääd joonised sul!Toungue
Vasta
#9

paar lehekülge palu piiblist
Vasta
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 1 külali(st)ne