Liikluskindlustuse maffia!!!

(28-03-2014, 18:59 PM)Romka Kirjutas:  Kas sundkindlustus hakkab laienema ka sellisele ammu müüdud masinale?
Sellest ma juba ühes eelpool olevas postituses kirjutasin. Üks on VALDAJA ja teine on OMANIK. Siit tekib selline juriidiline (sõnade)mäng, et riigikogu lihtliige sellest küll aru ei saa, kummat obrokiga koormama hakata... Big Grin
Vasta

(28-03-2014, 18:59 PM)Romka Kirjutas:  
(28-03-2014, 18:16 PM)samodelkin Kirjutas:  ............
Viis aastat tagasi müüdud ja tehtud ka võõrandamisteade. Ikka olen o m a n i k !

Täpselt sama mure ka mul, mida juba eespool kirjeldasin. Võõrandamisteade tehtud, aga masin ikka minu nimel, ostja või masin võibolla juba aastatega mullaks muutunud, aga võibolla tahab veel vormistada kunagi, ega mina ju ei tea.
Kuidas sellisest surnud hingest lahti saada?
Kas sundkindlustus hakkab laienema ka sellisele ammu müüdud masinale?

Millal viimati kontrollisite? Mina olen oma kahest võõrandamisteatisega autost lahti saanud pärast seda kui mnt lehele uuendus tuli.

Bedford Blitz CF350 Madel(1980), K-750m(1965), GAZ 21(1964), GAZ 66-01(1977)
Vasta

(31-03-2014, 11:38 AM)hellrix Kirjutas:  Millal viimati kontrollisite? Mina olen oma kahest võõrandamisteatisega autost lahti saanud pärast seda kui mnt lehele uuendus tuli.

Just praegu kontrollisin. Pole midagi muutunud. Ma kardan, et see masin jääbki aegade lõpuni minu nimele.

   
Vasta

(31-03-2014, 11:38 AM)hellrix Kirjutas:  Millal viimati kontrollisite? Mina olen oma kahest võõrandamisteatisega autost lahti saanud pärast seda kui mnt lehele uuendus tuli.

Minu ühes eelnevas postituses on ju kontrollimise kellaaeg lausa juures!
Vasta

Vaata, millised on olulised muudatused liikluskindlustuses (3)
Avaldatud: 27. märts Kell 11:49

Selle aasta 1. oktoobril jõustuvad liikluskindlustuse seaduse muudatused. Neid tutvustab Finantsinspektsiooni tarbijaveeb minuraha.ee.


Liikluskindlustus on kohustuslik vastutuskindlustus, kus kindlustusvõtja ei kindlusta mitte oma sõidukit, vaid potentsiaalset kahju, mida ta võib põhjustada teistele liiklejatele. Liikluskindlustuspoliis ei kata mitte liikleja enda, vaid teise õnnetuses kannatada saanud sõiduki taastamiskulud, samuti õnnetuses osalenud jalakäija isiku- või varakahju. Teatud juhtudel hüvitatakse vaatamata sõidukijuhi vastutusele ka tema enda ravikulud.

Olulisemad muudatused

Kahju hüvitamist võib nõuda oma kindlustusseltsilt

Sügisest on liiklusõnnetuses kahju kannatanul võimalik kahju hüvitamise nõudega pöörduda ka selle kindlustusseltsi poole, kust ta ise on liikluskindlustuse ostnud. Praegu kehtiva seaduse järgi peab kannatanu pöörduma kindlustusseltsi poole, kust süüdlane on liikluskindlustuse poliisi ostnud. Teine oluline muudatus on see, et liiklusregistris olevatele kindlustamata sõidukitele hakkab aasta möödudes kehtima automaatne kindlustus.

Liikluskindlustuseta tohib sõiduk edaspidi olla vaid aasta

1. oktoobrist tohib sõiduk, mida ei kasutata, olla liikluskindlustuseta aasta senise kahe aasta asemel. Kindlustamata sõidukiga ei tohi liikluses osaleda. Kui sõidukit ei kasutata pikema aja jooksul kui üks aasta, tuleb sõiduk ajutiselt liiklusregistrist kustutada.

Kindlustamata sõidukid kindlustatakse automaatselt

Kui isik, kes on sõiduki omanikuna liiklusregistrisse kantud, aasta jooksul liikluskindlustuse lepingut ei sõlmi, rakendub edaspidi tema sõidukile automaatne kindlustus. See tähendab, et liikluskindlustuse fondi poolt esitatud makseteatise alusel tuleb kindlustusmakse ära maksta. Kui seda tähtaja jooksul ei tehta, on liikluskindlustuse fondil õigus anda nõue sundtäitmiseks kohtutäiturile.

Automaatne kindlustuskaitse rakendub, kui viimase kindlustuslepingu lõppemisest on möödunud aasta. Kui isik põhjustab automaatse kindlustuskaitse kehtimise ajal õnnetuse, siis tuleb tal lisaks tasuda 640 euro suurune omavastutuse summa. Automaatse kindlustuse saab igal ajal lõpetada - selleks tuleb kas sõlmida liikluskindlustuse leping või sõiduk ajutiselt või alaliselt liiklusregistrist kustutada.

Kindlustusselts peab kahju hüvitamisega alustama senisest kiiremini

Uue seaduse järgi võib sõiduki taastusremondiga alustamise aeg lüheneda, sest kindlustusselts peab hüvitamist alustama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast seda, kui talle esitati kahju hüvitamise nõue. Praegu kehtiva seaduse järgi peab kindlustusselts 30 päeva jooksul kahju kannatanud isikule teatama, kas ja millises ulatuses ta kahju hüvitab.


Kindlustusseltsid peavad eelistama taastusremonti

Kui sõiduk saab liiklusõnnetuses kannatada, eelistatakse edaspidi kahju rahalise hüvitamise asemel reeglina kindlasti taastusremonti. Kindlustushüvitise rahas maksmine on lubatud vaid mõjuval põhjusel, eelkõige siis, kui taastusremont on mingil põhjusel ebamõistlik.

Tekivad uued alused süüdlaselt kahju tagasinõudmiseks

Võrreldes täna kehtiva seadusega hakkavad kehtima mõned uued tagasinõuete alused, mille alusel on kindlustusseltsil võimalik kindlustusseltsi poolt hüvitatud kahju hiljem süüdlaselt välja nõuda.
Liiklusõnnetuse põhjustajalt võib alates sügisest kahju hiljem tagasi nõuda näiteks muuhulgas siis, kui ta ületas lubatud sõidukiirust rohkem kui 40 kilomeetrit tunnis ning ka juhul, kui avarii tehti politsei eest põgenedes. http://tarbija24.postimees.ee/2741698/va...ndlustuses
Vasta

Et siis kui leping kehtib on savi? Kindlustusleping ju üldjuhul tähtajatu. Poliisist pole juttugi Big Grin
K.

Rohkem kapotti all Big Grin
Vasta

(08-04-2014, 13:42 PM)kris282 Kirjutas:  Et siis kui leping kehtib on savi? Kindlustusleping ju üldjuhul tähtajatu. Poliisist pole juttugi Big Grin
K.
Mul viimane poliis 2011-2012. Edasi on politsei ja kes-teab-kelle arvutis.
Jah, rohelist kaarti on küll väljaspool liikudes vaja.

Инвалид информационной воины на фронте Пярну-Хииу. 
Tsiteerides John McCaini: "Venemaa on peamiselt bensiinijaam, mis teeskleb riiki"," rääkis Basse.
Vasta

(08-04-2014, 13:42 PM)kris282 Kirjutas:  Et siis kui leping kehtib on savi? Kindlustusleping ju üldjuhul tähtajatu. Poliisist pole juttugi Big Grin
K.

LKF lehelt:

Eraldi lepingut ja poliisi ei ole

Senine liikluskindlustuse eripära – kindlustusandja ja kindlustusvõtja sõlmivad tähtajatu liikluskindlustuse lepingu, mille alusel kindlustusandja väljastab lepingus kokkulepitud tingimustel poliise, kaob. Liikluskindlustuse lepingust saab tavaline kindlustusleping.
Nii nagu näiteks sõidukikindlustuses täna, saab tulevikus liikluskindlustuse puhul olema kahe poole vahel sõlmitud kokkulepe ehk kindlustusleping, mille sõlmimise kohta väljastab kindlustusandja kindlustuspoliisi. Eraldi dokumente nimetusega „liikluskindlustuse leping“ ja „liikluskindlustuse poliis“ tulevikus ei ole.
Lisaks kaob uue seadusega ajaloohõlma ka senine arusaam liikluskindlustuse maksevabast lepingust ehk olukorrast, kus leping kehtib, aga kehtivat poliisi ei ole. See muutus on üksnes vormiline.

Ehk siis eraldi lepingut ja poliisi oktoobrist enam ei ole. Teed lepingu ja auto on kindlustatud.
Vasta

(08-04-2014, 13:06 PM)postimees Kirjutas:  Vaata, millised on olulised muudatused liikluskindlustuses (3)
Avaldatud: 27. märts Kell 11:49

Kui isik põhjustab automaatse kindlustuskaitse kehtimise ajal õnnetuse, siis tuleb tal lisaks tasuda 640 euro suurune omavastutuse summa.

See on eriti vahva punkt. Mida see kindlustus siis kaitseb, kui õnnetuse korral pead nagunii räigelt kukrut kergitama. Kindlustusega pole seal küll midagi pistmist...
Vasta

No lahendus lihtne, enne sõitma minemist teed lepingu/poliisi/milleiganes ära nagu korralikud inimesed ikka teevad ja pääsedki omavastutusest.
Vasta

Mina lihtsalt ei taipa missugune kindlustus selts sulle selle automaatse kindlustuskaitse peale paneb.Kas see kes esimesena märkab või LKF.Mul suure hulga masinate pealt võib mõni aps sisse tulla.Hetkel tehakse meeldetuletusi ,et teil poliis lõppeb siis ...... jne.Kui on masinaid mis mitmeid aastaid tüv-i ja kindlustuseta ? Siis vast läheb lahinguks.
Vasta

(08-04-2014, 19:28 PM)zazik Kirjutas:  Mida see kindlustus siis kaitseb, kui õnnetuse korral pead nagunii räigelt kukrut kergitama.
Enda huve loomulikult. Mida siis veel?

Füüsika on valus ja matemaatika teeb vaeseks, kui sa nende sõber ei ole.
Vasta

(08-04-2014, 13:06 PM)postimees Kirjutas:  Vaata, millised on olulised muudatused liikluskindlustuses (3)
Avaldatud: 27. märts Kell 11:49

Kui isik, kes on sõiduki omanikuna liiklusregistrisse kantud, aasta jooksul liikluskindlustuse lepingut ei sõlmi, rakendub edaspidi tema sõidukile automaatne kindlustus. See tähendab, et liikluskindlustuse fondi poolt esitatud makseteatise alusel tuleb kindlustusmakse ära maksta. Kui seda tähtaja jooksul ei tehta, on liikluskindlustuse fondil õigus anda nõue sundtäitmiseks kohtutäiturile.
Kui pika aja peale kindlustus "tekitatakse" ja milline hakkab olema see summa?

Saan aru, et need sõidukid, millel ei ole kindlustust enne 1. oktoobrit, tähendab, et sundkindlustus rakendub neile alles aasta hiljem?

Vahetan käiku enne mootori piiraja sekkumist...
Vasta

Ma vaikselt siin jälgin asja ja kui tulevad siin sellised küsimused nagu eelpool.......tekib mõte,et kellele on vaja sellist jampsi kokku keeta,et nn. lihtsad inimesed ei saa mõhkugi aru,et mis juhtub ja mida teha,millal kehtib jne. Peaks sellised seaduste-tegemised ära keelama! Kas pole see mitte õiguskantsleri teema......
Minu mõte on selline,et seadus peab olema kirjutatud nii,et kõik saaksid sellest aru,mõistaksid ja ka oleks võimalik seadust täita.....ja ei peaks keerutama ja trikitama....
Kui lihtne inimene asjast aru ei saa,teeme ise sellise seaduse,et kui aru ei saa siis järelikult ei kehti!Big Grin
Vasta

(10-04-2014, 00:21 AM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas:  Ma vaikselt siin jälgin asja ja kui tulevad siin sellised küsimused nagu eelpool.......tekib mõte,et kellele on vaja sellist jampsi kokku keeta,et nn. lihtsad inimesed ei saa mõhkugi aru,et mis juhtub ja mida teha,millal kehtib jne. Peaks sellised seaduste-tegemised ära keelama! Kas pole see mitte õiguskantsleri teema......
Minu mõte on selline,et seadus peab olema kirjutatud nii,et kõik saaksid sellest aru,mõistaksid ja ka oleks võimalik seadust täita.....ja ei peaks keerutama ja trikitama....
Kui lihtne inimene asjast aru ei saa,teeme ise sellise seaduse,et kui aru ei saa siis järelikult ei kehti!Big Grin

SM. Õiguskansler hakkab enda "tööd" siis tegema kui eesti elanik oma pea peest välja tõmbab ja sellistest soovidest valjuhäälselt teada annab. Sinnamaani kuniks see juhtuma hakkab, on ju seaduste tegemiseks surve ametnikele ainult ärimeeste poolne. Ja nii see jätkub kuna kaalukausi teine serv on tühi. Virinast on vähe. Rahva hääl peab kuuldavaks saama.
Vasta

Kas siis siiamaani sõidab suurem osa ilma kindlustuseta või?Tundub siiski et kindlustus firmadel raha napib ja on vaja see kuidagi sundseaduslikult kätte saada.Nagu mainiti eespool ,kaalukauss on kallutatud,hakkame siis kasvõi siin pihta asja võrdsustamisega.Keegi kellel rohkem juriidilist haridust võiks siis vastava sisulise kirjatüki valmis treida,anname oma toetuse sellele.
Vasta

(11-04-2014, 10:25 AM)uko Kirjutas:  Nagu mainiti eespool ,kaalukauss on kallutatud,hakkame siis kasvõi siin pihta asja võrdsustamisega.Keegi kellel rohkem juriidilist haridust võiks siis vastava sisulise kirjatüki valmis treida,anname oma toetuse sellele.
+1
Vaja on mitte niisama kisa, vaid haritud, juriidiliselt korrektset kisa! Cool

Füüsika on valus ja matemaatika teeb vaeseks, kui sa nende sõber ei ole.
Vasta

Kes pidevalt autot on kasutanud ja teinud ka liikluskindlustust, sellele ei muutu eriti midagi. Muutused tänasega võrreldes tekivad auto seismajätmisel või kindlustuslepingu tegematajätmisel. Seismajätmisel pikemaks ajaks on mõtet teha ajutine registrist kustutamine ja kindlustusseltsid ega LKF ei tüüta. Ka ei juhtu seda, et juba 20 aastat seisva auto eest tullakse 3 x kindlustuse raha küsima. Sõidukid, millele ei ole vähemalt 2 aastat tehtud ülevaatust ja liikluskindlutust, lähevad aktiivsest autosregistrist välja, registrikanne peatatakse. LKF kollitama ei tule (kokku ca 130.000 autot lähevad seda teed). Kui võtad kasutusele, teed kindlustuse, registreering taastub.
Kui jätta hinnatõus kõrvale, läheb kasutajale lihtsamaks.
Vasta

Tegelikult on per liiklusvahend kindlustamine absurd.
-Sõidab ja õnnetuse põhjustab juht, mitte auto.
-Juhi kogemustepagas e. kindlustusstaaž ei peegeldu selles, kui pika kindlustusajalooga sõidukiga ta sõidab. Kui nüüd minu kindlustatud autoga teeb avarii näiteks inimene, kellele olen selle auto laenanud, siis hakkan edaspidi kõrgemat kindlustust maksma mina, kui auto omanik, mitte avarii põhjustaja. Kui tahetaks karistada inimest,kes annab kogenematu juhi kätte auto, siis peaks vastutus jagunema võrdselt avariitekitaja ja selleks masina andnu vahel.
- Üks inimene ei saa ühes ajaühikus sõita kolme autoga. Kui aga on vajadus mitme auto järele (mahtuniversaal perega sõitmiseks, kastikas töötegemiseks ja hobiauto sõitmiseks mõnedel õhtutel), siis on vaja kõigile teha eraldi kindlustus. Mis mõttes?
- Kui ostan eelmiste kõrvale järgmise masina, siis saan hakata maksma sellele täishinnaga kindlustust. Kui olen eelnevalt müünud maha ühe auto (või käru, nagu kunagi keegi foorumis kirjutas), siis saab uus auto selle eelmise koefitsendi. Koefitsente enamotseselt ei näidata aga kahtlustan, et mingis osas on nad ikka olemas.

jne.

Siin on ainult ärihuvid, mitte loogika ja siis muidugi ka kahjuks nende toetus, kes autoga kaks korda aastas sõidavad ja ei tahaks sellisteks ettenägematuteks puhkudeks kindlustada. Aga milline on nende inimeste sõidukogemus ja kus see kajastub?
Vasta

(11-04-2014, 15:01 PM)Alts Kirjutas:  Tegelikult on per liiklusvahend kindlustamine absurd.
-Sõidab ja õnnetuse põhjustab juht, mitte auto.
-Juhi kogemustepagas e. kindlustusstaaž ei peegeldu selles, kui pika kindlustusajalooga sõidukiga ta sõidab. Kui nüüd minu kindlustatud autoga teeb avarii näiteks inimene, kellele olen selle auto laenanud, siis hakkan edaspidi kõrgemat kindlustust maksma mina, kui auto omanik, mitte avarii põhjustaja. Kui tahetaks karistada inimest,kes annab kogenematu juhi kätte auto, siis peaks vastutus jagunema võrdselt avariitekitaja ja selleks masina andnu vahel.
-

Annan siis oma heale sõbrale autot kasutada...teen volituse jne. ja siis sõber kogemata teeb minu auto nurgad kumeraks ja samuti kannatanu auto sirgeks..... Kas siis tõesti mina pean hakkama teise inimese poolt tekitatud asju kinni taguma....? Ma ise ju ei ole osaline tekitamises. Ja sõber ka teadaolevalt lubadega ja korralik inimene.....aga ikka juhtub.... Minu lolli loogika ütleb seda,et kes teeb,see maksab. Seega peaks siis sõber kõik oma vead kinni taguma rahaga....Või ei ole nii?
Vasta
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 1 külali(st)ne