Erinevaid eestiaegseid andmeid
#1

Äride ENSV-aegsete müügiaruannete põhjal koostatud tabelid jalgrataste läbimüügist 1939 ja jaanuarist septembrini 1940.

Allikad: Riigiarhiiv (ERA.R-10.1.269, ERA.R-10.1.269a, ERA.R-10.1.270, ERA.R-10.1.272, ERA.R-10.1.273, ERA.R-10.1.366, ERA.R-10.1.367, ERA.R-10.1.368).

Siin on koos nii esindusärid, esinduskontorid (mõnel polnudki oma müügiruume) kui tavalised jaemüügikauplused. Seega, osa rattaid jookseb kindlasti rohkem kui ühe ettevõtte realt läbi.

1939. aasta arvud peaksid kujutama veel tavapärast turupilti, sest põhiline müük toimus kevadel-suvel ning sõda selle aasta sissevedu ja läbimüüki eriti mõjutada ei saanud.

Kahjuks on mõned väga olulised firmad puudu. Tallinna suurtest esindusäridest puuduvad andmed: AS-i Tormolen & Ko (Husqvarna, NSU, Phänomen, Adler – 1939 läbimüügilt kindlasti esikolmikus), ETK müügiosakonna (ETK omarattad ja Royal Enfield, Anker, Sieger), Tallinna Eesti Majandusühisuse (Brennabor-TEMÜ), Eldro (Rex, Styx, Ideal – ei saanud ilmselt aruannet esitada, kuna lõpetas tegevuse 1940. a. alguses); VEF Eesti osakonna (GEO / Erenpreis, Bismarck – ei saanud ilmselt aruannet esitada, kuna likvideeriti 1939. a. lõpus), aga ka näiteks Elra (Phillipsi esindus), E. Are müügiesinduse, V. Laanbergi ja A. Küttimi kaupluste kohta.
Tahaks loota, et ühiskaubanduse (ETK ja TEMÜ) aruanded on siiski kuskil eraldi olemas ja õnnestub ehk kunagi ka üles leida. Tormoleni puudumine on mõistatus ja jätab üldpilti kahjuks olulise augu, aga mis teha...

Ärid on järjestatud 1939. a. läbimüügi alusel.

Tallinn
[Pilt: stat1939-1940_labimyyk1.jpg]
http://eag.vanatehnika.ee/Rattad/stat193...imyyk1.jpg

Tartu jm linnad
[Pilt: stat1939-1940_labimyyk2.jpg]
http://eag.vanatehnika.ee/Rattad/stat193...imyyk2.jpg[Pilt: stat1939-1940_margid.jpg]
http://eag.vanatehnika.ee/Rattad/stat193...margid.jpg
Vasta
#2

1937. a. majandusloenduse andmed (1936. aasta kohta).


Metallitööstus Otto Saar, Tallinn, Kopli 11, rajatud 1934, valdaja Otto Saar.
Personal aasta jooksul 57-81 inimest.
1936 valmistati 1500 jalgratast 143 201.- kr väärtuses ja jalgrattaosi 43 500.- kr väärtuses.
(Riigiarhiiv ERA.1831.1.4871, lk 65 jj)


Voldemar Laanberg, Tallinn, Tartu mnt 42, rajatud 1928, valdaja Voldemar Laanberg.
Töölisi 2.
1936 valmistati 30 jalgrattaraami 750.- kr väärtuses, armatuure (elektrilampe) 3250.- kr väärtuses.
(Riigiarhiiv ERA.1831.1.4867, lk 119 jj)


AS Kapsi & Ko töökoda, Tallinn, Rüütli 15, rajatud 1922, valdaja AS Kapsi & Ko.
Personal 10 töölist ja 1 tehniline spetsialist.
1936 monteeriti osadest 1200 jalg- ja mootorratast (2500.- kr) ja 2000 akut (2500.- kr); valmistati 15 raadioaparaati (1500.- kr) ja 500 elektri-laelampi (3500.- kr); mitmesuguseid parandustöid tehti 13 000.- kr väärtuses.
(Riigiarhiiv ERA.1831.1.4869, lk 5 jj)


Mehaanika ja jalgrattatööstus Alex. Laur, Tartu, Holmi 1/3, rajatud 1925, valdaja Alexander Laur.
Personal 3-4 inimest pluss omanik.
Töötab parandustööde alal, valmistab jalgrattaosi. Arvepidamine puudub, andmed toodangu kohta puuduvad.
(Riigiarhiiv ERA.1831.1.4870, lk 61 jj)


Mehaanika ja lukussepatööstus K. Madisson, Tartu, Kalda 1, rajatud 1921, valdaja Konrad Madisson.
1936. aastal valmistati 290 jalgrattasadulat ja mootorratta abisadulat 1200.- kr väärtuses, sadulavedrusid 4400.- kr väärtuses.
(Riigiarhiiv ERA.1831.1.4867, lk 187 jj)
Vasta
#3

Väike numbrite tabel Tallinna Manufaktuur ja Kaubanduse AS-i müüdud rataste kohta.
Lühike ajavahemik, põhiliselt ostu-müügilepingud 1937-38.
Markidest enamalt jaolt Brennabori tehase Columbia, Exact, Record, Titan, lisaks Mieled ja mõned Hansad ja Victoriad.

Wordi failina siin: eag.vanatehnika.ee/Rattad/stat_era-tabel.doc

   

   
Vasta
#4

Leidsin arhiivis Riigi Statistika Keskbüroo materjalide hulgast veel natuke infot jalgrattatehaste toodangu kohta aastatel 1937-39.

Panin nüüd kokku kõik praeguseks leitud andmed ajavahemikust 1936-1941.
Suuremad tühikud on praegu Saar 1938, ETK 1937 ja 1938, Niagara 1936 ja 1938.


Jalgrattatööstuste toodang 1936-1940

 
Metallitööstus Otto Saar
toodang 19361500 jalgratast (143 201.23), jalgrataste osi (43 500.-) /ERA.1831.1.4871 (Riigi Statistika Keskbüroo, 1937. a. majandusloendus)
toodang 19371871 jalgratast (130 970.-), 629 jalgrattaraami (12 580.-), jalgrataste osi (72 228.04) /ERA.1831.1.4200 (Riigi Statistika Keskbüroo, Teatelehed tööstusettevõtete tegevuse kohta 1937)
toodang 1938 – ?
toodang 193990 meestejalgratast (6540.-), 120 naistejalgratast (15 210.-), 8 mootorratast (3100.-), jalgrataste osi (70 995.-) /ERA.1831.1.4259 (Riigi Statistika Keskbüroo, Metallitööstuse toodang 1939)
     TEISTEL ANDMETEL 1939 – 550 jalgratast /ERA.R-10.1.111 (EV Riiklik Statistikaamet, toodang 1940)
toodang 19401400 jalgratast /ERA.R-10.1.111 (EV Riiklik Statistikaamet, toodang 1940)
     TEISTEL ANDMETEL 1940 – 1358 jalgratast /ERA.R-10.1.179 (EV Riiklik Statistikaamet, tööstusloendus 1941)
toodang 1941 jaanuarist juuni 1. dekaadini („Säde“) – 671 jalgratast /ERA.R-10.1.161 (EV Riiklik Statistikaamet, toodang jaan-mai); ERA.R-10.1.169 (EV Riiklik Statistikaamet, toodang juuni 1. dek)
 
ETK Kopli Metallitehased
toodang 1937 – jalgrattaid ja jalgrataste osi kokku (87 340.-) /ERA.1831.1.4200 (Riigi Statistika Keskbüroo, Teatelehed tööstusettevõtete tegevuse kohta 1937)
toodang 1938 – ?
toodang 19392073 jalgratast (197 683.-) /ERA.1831.1.4259 (Riigi Statistika Keskbüroo, Metallitööstuse toodang 1939); ERA.R-10.1.139 (EV Riiklik Statistikaamet, toodang 1940 (number 2070)
toodang 19402307 jalgratast /ERA.R-10.1.139 (EV Riiklik Statistikaamet, toodang 1940)
     TEISTEL ANDMETEL 1940 – 3041 jalgratast /ERA.R-10.1.179 (EV Riiklik Statistikaamet, tööstusloendus 1941)
toodang 1941 jaanuar-mai – 442 jalgratast /ERA.R-10.1.161 (EV Riiklik Statistikaamet, toodang jaan-mai)
 
AS Are
toodang 7.11.1937-30.04.1938302 jalgratast (36 436.- kr) /ERA.1831.1.4200 (Riigi Statistika Keskbüroo, Teatelehed tööstusettevõtete tegevuse kohta 1937)
E. Are Masinatehas
toodang 19381382 jalgrattaraami, jalgrataste osi (7497.29) /ERA.1831.1.4219 (Riigi Statistika Keskbüroo, Teatelehed metallitööstuse ettevõtete tegevuse kohta 1938)
toodang 1939325 jalgratast (33 475.-), jalgrataste osi (7442.-) /ERA.1831.1.4259 (Riigi Statistika Keskbüroo, Metallitööstuse toodang 1939); ERA.R-10.1.111 (EV Riiklik Statistikaamet, toodang 1940)
toodang 19401180 jalgratast /ERA.R-10.1.111 (EV Riiklik Statistikaamet, toodang 1940)
     TEISTEL ANDMETEL 1940 – 1166 jalgratast (neist 424 enne ja 742 pärast natsionaliseerimist, mis toimus 29.07.1940), hind a 720.- rbl, kokku 839 520.- rbl; 440 jalgrattaosa (320 enne ja 120 pärast nats-imist), kokku 440 000.- rbl /ERA.R-10.3.11 (EV Riiklik Statistikaamet, tööstusloendus 1941)
toodang 1941 jaanuarist juuni 1. dekaadini („Kiir“) – 819 jalgratast /ERA.R-10.1.161 (EV Riiklik Statistikaamet, toodang jaan-mai); ERA.R-10.1.169 (EV Riiklik Statistikaamet, toodang juuni 1. dek)
 
Jalgrattatööstus Niagara, Karl Gustav Reinhold
toodang 1936 – ?
toodang 1937300 jalgratast (22 500.-), 100 jalgrattaraami (2800.-), jalgrataste osi (12 000.-) /ERA.1831.1.4200 (Riigi Statistika Keskbüroo, Teatelehed tööstusettevõtete tegevuse kohta 1937)
toodang 1938 – ?
toodang 1939250 meestejalgratast (21 250.-), 150 naistejalgratast (13 500.-), 100 jalgrattaraami (3100.-), jalgrataste osi (22 936.-) /ERA.1831.1.4259 (Riigi Statistika Keskbüroo, Metallitööstuse toodang 1939)
     TEISTEL ANDMETEL 1939 – 370 jalgratast, 90 jalgrattaraami /ERA.R-10.1.111 (EV Riiklik Statistikaamet, toodang 1940)
toodang 1940409 jalgratast, 115 jalgrattaraami /ERA.R-10.1.111 (EV Riiklik Statistikaamet, toodang 1940); ERA.R-10.1.178 (EV Riiklik Statistikaamet, tööstusloendus 1941)
toodang 1941 jaanuarist juuni 1. dekaadini („Tempo“) – 258 jalgratast /ERA.R-10.1.161 (EV Riiklik Statistikaamet, toodang jaan-mai); ERA.R-10.1.169 (EV Riiklik Statistikaamet, toodang juuni 1. dek)
 
Voldemar Laanberg
toodang 193630 jalgrattaraami (750.-), elektriarmatuure (3250.-) /ERA.1831.1.4867 (Riigi Statistika Keskbüroo, 1937. a. majandusloendus)
toodang 1937 – ?
toodang 1938 – ?
toodang 193950 jalgratast (5000.-), 100 elektriarmatuuri (1500.-) /ERA.1831.1.4258 (Riigi Statistika Keskbüroo, Metallitööstuse toodang 1939)
toodang 194035 jalgratast (a 650.- rbl), 50 laearmatuuri (a 150.- rbl), 200 laualampi (a 45.- rbl) /ERA.R-10.3.33 (EV Riiklik Statistikaamet, tööstusloendus 1941)

August Kalde
toodang 194085 jalgrattaraami (komplekt a 240.- rbl), 1500 esikahvlit (a 26.- rbl), 1000 juhtrauda (a 33.- rbl), 1200 poriplekipaari (a 7.50–10.50 rbl), 1000 pöida (a 12.00–16.00 rbl), 115 raami värvimine (a 5.- rbl) /ERA.R-10.3.30 (EV Riiklik Statistikaamet, tööstusloendus 1941)
     August Kalde jalgratta paranduse töökoda Vana-Viru 13 oli asutatud 1939, 1940 töötas 2 töölist pluss valdaja, kogu toodang oli „klientide toormaterjalist“

August Küttim
toodang 19406 jalgratast /ERA.R-10.1.178 (EV Riiklik Statistikaamet, tööstusloendus 1941)

Johan Suits, Viljandi
toodang 19404 jalgratast (a 200.- rbl) /ERA.R-10.3.29 (EV Riiklik Statistikaamet, tööstusloendus 1941)

Aleksander Pikk, Rakvere
toodang 194010 jalgrattaraami (a 75.- rbl), remonttöid 3200.- rbl eest  /ERA.R-10.3.28 (EV Riiklik Statistikaamet, tööstusloendus 1941)
     Šveisimistööstus Aleksander Pikk asus Rakveres Parkali 4, oli asutatud 1922, 1940 töötas ainult valdaja ise


* * *

Saare kohta on 1939. aastast kahed eri andmed. Tehase enda poolt Statistika Keskbüroole esitatud andmete järgi toodeti 1939 ainult 210 jalgratast (pluss 70 000.- eest jalgrattaste osi, võib-olla arvestati nt raamid nende hulka?). ENSV ajal koostatud 1940. a. toodanguaruandele lisatud möödunud aasta võrdlusandmete järgi toodeti 1939 aga 550 jalgratast. Väikesed on mõlemad numbrid. Sama lugu Arega – 1939 kõigest 325 jalgratast. Ei oska seda langust seletada muuga, kui et nõudlus oli oodatust väiksem ja/või oli veel alles varasema(te) aasta(te) toodangut, mida müüa.

Are puhul on väga võimalik, et vähemalt 1938 tootis Endel Are metallitehas ainult üksikosi (toodanguna näidati ainult jalgrattaraamid jm osad) ja jalgrattad monteeriti AS Are poolt. Veel 1939/40 olid jalgrattad AS Are bilansis sees ja ilmselt valmistas Endel Are tehas neid AS-i Are jaoks ja tellimisel.
Vasta
#5

Teatelehtedest mõned näited.
ETK Metallitehaste teateleht 1937. a. tegevuse kohta; ERA.1831.1.4200

               
Vasta
#6

Otto Saare teateleht 1937. a. tegevuse kohta; ERA.1831.1.4200

               


Niagara teateleht 1937. a. tegevuse kohta; ERA.1831.1.4200

               


Lõike AS Are teatelehest 1937. a. tegevuse kohta (kajastati AS-ina tegutsemise ajavahemikku 7.11.1937-30.04.1938); ERA.1831.1.4200

   


E. Are teateleht 1938. a. tegevuse kohta; ERA.1831.1.4219

               
Vasta
#7

Täiendasin postitust #4 lisaks leitud 1941. a. tööstusloenduse (1940. a. kohta) andmetega:
E. Are / "Kiir" TEISTEL ANDMETEL 1940
Voldemar Laanberg 1940
August Kalde 1940
Johan Suits 1940
Aleksander Pikk 1940

Leidus ka leht J. Rütmani kohta:
Johannes Rütman, maalritööstus, Tallinn, Tornimäe 7, asutatud 1933, 1940 töölisi keskmiselt 1-2 (valdaja ja abiline), detsembris 4.
1940. a-l emailiti tööstuses 750 jalgrattaraami (tasu kokku 5412.- rbl), 5 mootorratast (312.50 rbl) jm esemeid (1500.- rbl). /ERA.R-10.3.32 (EV Riiklik Statistikaamet, tööstusloendus 1941)


Üllatus oli A. Pikk Rakveres oma 10 valmistatud jalgrattaraamiga (võib-olla on siin mingi seos Valdo tundmatu Rakvere Säde sildiga?)


Mis täpselt toimus August Kalde töökojaga, on mulle selgusetu. Väidetavalt müüs ta 1938 oma töökoja Endel Arele, aga 1939 asutas samas kohas uuesti? Ja toodang oli päris korralik. Näib, et valmistas kõik ilmselt mingi äri tellimisel.
Vasta
#8

Rahvusarhiivis AS Tormolen & Ko Adleri autodega seotud kirjavahetuse hulgas leidus üks Adleri jalgrataste spetsifikatsioonide kiri 1935. a. märtsist (ERA.892.1.269). Kahe mudeli pakkumine hinnakalkulatsiooniga.
Tormoleni materjalide hulgas on väga palju ka otseselt jalgratastega seotud kirjavahetuse kaustu, aga neid pole jõudnud läbi vaadata. Saksa keelt ei loe ka eriti.

         

Kui keegi viitsib, võib ära tõlkida või lühikokkuvõtte anda.
Vasta
#9

(05-12-2016, 02:26 AM)manic Kirjutas:  Rahvusarhiivis AS Tormolen & Ko Adleri autodega seotud kirjavahetuse hulgas leidus üks Adleri jalgrataste spetsifikatsioonide kiri 1935. a. märtsist (ERA.892.1.269). Kahe mudeli pakkumine hinnakalkulatsiooniga.
Tormoleni materjalide hulgas on väga palju ka otseselt jalgratastega seotud kirjavahetuse kaustu, aga neid pole jõudnud läbi vaadata. Saksa keelt ei loe ka eriti.

 

Kui keegi viitsib, võib ära tõlkida või lühikokkuvõtte anda.

Järjekordne näide sellest, et suured Lääne tootjad valmistasid Eesti turu jaoks spetsiaalselt komplekteeritud rattaid (Adler 105, "Estland"-modell). Esimeselt pildilt on näha eripärad (küll sellele, kes saksa keelt oskab).

Valdo

Eesti Jalgrattamuuseumi  üks loojaid ja eestvedajaid
Tutvustame jalgratta ajalugu Eestis, väljas on üle 120 ratta
Asume Kesk-Eestis Väätsal Pikk 9, kuni mai keskpaigani oleme avatud eelneval kokkuleppel (514 3262 või PS)Vasta
#10

Meenus üks vanem teema mis tõestab et üllataval kombel oli meie pisike kodumaa saksa jalgrattatootjatele äärmiselt oluliseks ekspordituruks :

http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=49776

Suur Kombinaator
www.tsiklitall.ee
Vasta
#11

Otsus oli tehtud ja nimigi antud, aga sündimata see jäi - Tallinna Jalgrattatehas.
Eesti ajast oli küll saanud juba vene aeg, aga selle õnnetu aasta jaoks pole vist mõtet päris omaette teemat teha.
Rahvusarhiiv, ERA.R-1.1.417

   
Vasta
#12

1940/41 aastavahetusel saatis Sarkana Zvaigzne Tallinna Tööstuskaubastule 700 jalgratast, aga nende raudteelaost väljavõtmisega tekkis kaubastul probleem.
Mälu järgi oleks nagu ühes dokumendis nimetatud ka rataste mudel(id), aga pildistatud lehtedel seda ei leia. Võib-olla mäletan valesti, võib-olla jäi midagi pildistamata. Tuleb kunagi üle kontrollida.
Rahvusarhiiv, ERA.R-13.1.932

                                       
Vasta
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 1 külali(st)ne