Viimane KGB-lane

Siin pildil võivad olla on GAI "eskortnikud". Keskel on näha ka Mersu, mis on juba valge.

   

Lugedes seda vene gosti, oleks justkui ka musta värvi miilitsa auto korrektne, gosti sõnastus oli umbes selline: "valmistaja tehase poolt siseministeeriumile üleantud autod mis on valmistatud vastavalt tellimusele, kantakse tabelis 2 toodud operatiivauto eritunnused vastavalt selle kasutusotstarbele". Et kui telliti mustad ja tarniti mustad siis kirjad ja vapid peale ja ok. Aga triip?

Triumph GT6, Corvair Spyder, Datsun 280Z, E21 320/6 
Vasta

(16-02-2020, 14:32 PM)aavu Kirjutas:  ... Siin enne oli küsimus kas tähed peavad selgelt või mingite joonekestena olema.
Kui meenutada vana ja hääd ehk nõuka aega, siis vist olid alati korrektselt välja kirjutet, meenub mingi plakat, kus oli näha ka NL vapp, veel 16 vabariigiga ja sealt sai igatahes soome keeles välja lugeda kuidas kõlab see kuulus loosung.
Vasta

Vene autovärvide kataloog ja miilitsa värvid olid 221 ja 485, 486.

       

       

Kolmanda pildi tabelist selgub huvitav tõsiasi, et GAI miilitsa Gaz-69 ei väärinud mingil põhjusel vappi uksel, ainult kiri GAI aga ilma vapita.

Triumph GT6, Corvair Spyder, Datsun 280Z, E21 320/6 
Vasta

55 97 балка как питерском и киевском мерсах! и номер интересно закреплён!

Maakeeli: 55 97 "balka" on nagu Piiteri ja Kiievi Mersudel ja number on huvitavalt kinnitatud.

Эти балки Финского призводства. Были закуплены в начале-середине 80х для МВД.
Номера: крепления действительно не ординарные. Это так называемая "кассета", использована часто на машинах наружки КГБ, а так же на авто ГАИ в эскортных батальонах. Номера вынимались/вставлялись в рамку сверху за секунды/ для конспирации.


Vabatõlge: Need "balkad" on soome toode. Olid ostetud 80-nendate alguses MVD-le. Numbrid: kinnitus on tõesti ordinaarne. See on nn "kassett", tihti kasutati KGB väliautodel, aga ka GAI autodel eskortüksuses. Numbrid võeti raamist välja/pandi sisse sekunditega konspiratsiooniks. 

   

Triumph GT6, Corvair Spyder, Datsun 280Z, E21 320/6 
Vasta

(18-02-2020, 03:56 AM)spitfire Kirjutas:   tihti kasutati KGB väliautodel
OT tõlge sõnadest наружкa КГБ tuleb наружная слежка'st  ehk siis KGB salajase jälitamise masin.
Vasta

(16-02-2020, 16:57 PM)spitfire Kirjutas:  Kolmanda pildi tabelist selgub huvitav tõsiasi, et GAI miilitsa Gaz-69 ei väärinud mingil põhjusel vappi uksel, ainult kiri GAI aga ilma vapita.

69 juhiuks on nii pisike, sinna poleks vapp ära mahtunud.
Vasta

Jah, võib-olla ongi see põhjuseks. Siis oli kasutusel suur vapp, (enne 80-nendat).

Aga siin on vägev nimekiri vene foorumist, kus poisid on fotode põhjal tuvastanud perioodil 88-93 Moskva miilitsa autod. Mudelite rohkus on muljetavaldav. Ja mitte ühtegi 31-seeria Volgat. Siin nimekirjas olevad Mersud on samad mis on ka korteeži saateautodena piltidel.

1988 on Moskvas välja antud "Katalog Operativno-sluzebnih transpornih sredstv organov vnutrennih del" ehk siis Siseministeeriumi operatiiv-teenistusautode kataloog ja seal ei ole samuti 31 seeria Volgat sees.

Triumph GT6, Corvair Spyder, Datsun 280Z, E21 320/6 
Vasta

Ma ei tea kuhu seda paigutada, siin nüüd õige koht ei ole, aga netti seda uuesti ära kaotada ei tahaks. 
Siin on algtekst, millel põhinevad kõik need muud viited operatiivauto värviskeemide kohta. Autorid on kuulunud ise sellesse töögruppi mis töötas välja operatiivautode värve puudutava Gosti mis kehtis kuni aastani 1991. Siin on põhjalikult käsitletud erinevate mudelite ja sealhulgas GAZ 24 Volga värviskeemi ja kenasti kirjas millist volti mööda (kaasa arvatud kapotil) peab triip jooksma jne. Kuna 31-Volga seeriat gosti väljatöötamise ajal polnud olemas, siis ei ole selle mudeli kohta ka kehtivat gosti. Aga võib-olla see ongi põhjus miks 31-seeria kolla-siniseid pilte netist ei leia, kuna seda mudelit ei ole operatiivautode nimekirjas. 2410 oli ju tootmises kuni 92. Kasutage Guugle copy-paste tõlget, liiga pikk et ära tõlkida. 

Siit selgus ka operatiivautodel olnud kirja stiil, iseasi kuidas seda tõlkida, "poolrasvane grotesk" Smile шрифт «полужирный гротеск» Московского полиграфического института

«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА», 1979, № 1

Ю. Л. МАРИЕНБАХ,
канд. технических наук,
ВНИИНмаш,
Л. А. КУЗЬМИЧЕВ,
A. С. ОЛЬШАНЕЦКИЙ,
B. И. АРЯМОВ, художники-конструкторы, ВНИИТЭ


ОКРАСКА АВТОМОБИЛЕЙ И МОТОЦИКЛОВ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ


Попытки внести определенную систему в окраску тех или иных средств общественного и служебного транспорта предпринимались давно и имеют свою историю. Известна, например, традиционная окраска, присущая железнодорожному, городскому и различным видам специального транспорта. С увеличением численности и расширением типажа транспортных средств возникла потребность в усовершенствовании существующих схем окраски и в разработке на научной основе новых схем окраски транспорта.


В частности, Всесоюзным научно-исследовательским институтом технической эстетики в 1964—1965 годах была проведена разработка цветографических схем окраски аэродромных средств транспорта «Аэрофлота», которая завершилась выпуском соответствующей отраслевой нормали. В 1968—1969 годах была разработана система окраски для транспортных средств милиции, зафиксированная в отраслевой нормали МВД «Окраска и опознавательные знаки специальных автомобилей и мотоциклов». Были также решены более частные цветографические задачи: окраска автомобилей-такси, сочлененного троллейбуса и др.


После 1970 года, с пуском Волжского автозавода и увеличением выпуска автомобилей на других заводах, стала быстро расти интенсивность движения на дорогах страны, и в первую очередь — плотность транспортных потоков на городских магистралях. Широкое распространение получила окраска автомобилей в яркие, насыщенные цвета.

В этих условиях транспортные средства оперативных служб, окрашенные однотонно в свои традиционные цвета, оказались трудно опознаваемыми. Организация для них беспрепятственного проезда к месту оперативного вмешательства становилась затруднительной. Возникла необходимость переработки цветографических схем окраски этих машин с целью повышения их замет-ности и опознаваемости.

В 1972—1974 годах эта работа была проведена во ВНИИТЭ как часть разработки проекта ГОСТа «Транспортные средства оперативных служб. Окраска, опознавательные знаки, специальные световые и звуковые сигналы. Технические требования». Соразработчик — ВНИИНмаш Госстандарта СССР.


Работа была выполнена науровне художественно-конструкторского проекта. На этапе предпроект-ных исследований был изучен, в частности, зарубежный опыт. За рубежом в течение последних 5—10 лет было проведено несколько работ частного характера, направленных на повышение заметности автомобилей пожарной охраны и скорой помощи. В Англии и США проводились исследования, на основе которых было предложено заменить традиционный красный цвет окраски пожарных автомобилей лимонно-желтым. В ряде пожарных гарнизонов этот цвет был принят. В ФРГ проводились опыты по введению в окраску пожарных автомобилей, в дополнение к красному, элементов белого цвета, а также по окраске автомобилей флюоресцирующей красной краской. Было установлено оптимальное с точки зрения повышения заметности отношение размеров белых элементов к общему красному фону и определены места их расположения. Были внесены соответствующие изменения в стандарт на окраску пожарных автомобилей (DIN 14502).

Флюоресцирующая красная краска дала еще больший эффект, особенно с точки зрения повышения заметности в темное время суток, когда обычная красная краска вообще зрительно утрачивает свой цвет. Однако пониженная стойкость и шероховатость поверхности флюоресцирующей краски делает ее малопригодной к эксплуатации. В окраске автомобилей скорой помощи за рубежом в последнее время наблюдается активное применение, наряду с традиционным белым, красного цвета в том или ином их соотношении.


В основу научной разработки цветографических схем окраски транспортных средств оперативных служб у нас были положены данные отечественных и зарубежных исследований в этой области.

Свойства цвета и характер цветографической схемы должны обеспечивать два основных требования к окраске:

— сигнальность (заметность) — свойство, способствующее привлечению непроизвольного, рефлекторного внимания, что ведет к выделению объекта в транспортном потоке;

— опознаваемость — свойство, способствующее быстрому определению типа и назначения объекта.


Выбор цветов и их сочетаний проводился так, чтобы обеспечить наибольшую дальность видимости объектов на различных фонах и в условиях различного освещения. Учитывалось также эмоционально-психологическое воздействие цвета и его взаимодействие с формой окрашенного объекта.


По имеющимся отечественным данным, наибольшей дальностью видимости на типовых природных и городских фонах (сером, зеленом, голубом и др.) обладают красный, оранжевый, желтый и белый цвета(с соответствующими конкретными колориметрическими характеристиками). Человеческое зрение наиболее чувствительно по отношению к цветам желто-зеленой части спектра. Именно по этой причине для сигнальной окраски оперативных машин все чаще выбирается лимонно-желтый цвет, также хорошо видимый на городских фонах. Эффективность восприятия сигнального цвета повышается при его сочетании с дополнительным или контрастирующим по яркости ахроматическим (черным или белым) цветом.

Дальнейшее повышение сигнальности окраски может быть получено благодаря применению необычных цветографических схем (например, с вертикальным членением, с применением цветовых пятен неожиданной формы и т. д.). Однако опознаваемость объекта при этом будет в той или иной мере ухудшена (эффект камуфляжа). Кроме того, яркая, пятнистая окраска утомляет зрение и затрудняет внутреннюю координацию в транспортном потоке, а значит, — снижает безопасность.

Поэтому, исходя из характера службы данного транспортного средства, частоты и продолжительности его пребыванияв транспортном потоке, необходимо было выбрать такую цветографическую схему его окраски, которая обеспечивала бы преобладание первого или второго свойства и необходимый компромисс между ними. В число оперативных служб, которые охватывались разрабатываемым ГОСТом, входили: милиция, пожарная охрана, скорая медицинская помощь, аварийная газовая служба, аварийная служба контактной электросети и военизированные горноспасательные части (ВГСЧ). Окраска транспортных средств этих служб (в основном, автомобилей, а у милиции и пожарной охраны — также мотоциклов) ранее принята следующая:


— для милиции (с 1969 года согласно упомянутой выше отраслевой нормали МВД): основной цвет лимонно-желтый, дополнительный — синий (полоса по боковине кузова, в зависимости от формы кузова, крышка багажника, задняя дверь и т. д.);

— для пожарной охраны: основной цвет красный;


— для скорой помощи: цвета, близкие к белому — «слоновая кость», светло-бежевый, «белая ночь», светло-серый;

— для аварийных служб (газовой и электросети): желтый верх, красный низ;


— для ВГСЧ: основной цвет — «морская волна», дополнительный — оранжевый («юбка» кузова).


Анализ этих цветов и применяемых цветографических схем позволил сделать следующие выводы.


Первое. Большинство применяемых основных цветов — лимонно-желтый, красный, белый и желтый — принадлежат к группе наиболее заметных, по крайней мере в дневное время. Кроме того, многие из них являются традиционными для соответствующих служб и способствуют также опознаваемости оперативных транспортных средств. Поэтому признано целесообразным сохранить перечисленные цвета как основные за соответствующими службами (с тем, однако, чтобы для автомобилей скорой медицинской помощи применялся только чисто белый цвет).


Второе. В целях повышения сигнальности и опознаваемости именно этой группы транспортных средств целесообразно разработать единую для большинства служб цветографическую схему окраски с выделением элементов дополнительного или контрастирующего ахроматического цвета.


Третье. Цветографическая схема окраски автомобилей ВГСЧ не удовлетворяет требованиям заметности и опознаваемости. Ввиду немногочисленности этих автомобилей целесообразно объединить их по окраске с автомобилями аварийных служб.


И четвертое. Желательно все оперативные службы снабдить отличительными знаками. В настоящее время отличительные знаки имеются лишь на автомобилях милиции (Герб СССР), скорой медицинской помощи (красный крест) и ВГСЧ (эмблема службы).


Рассматривалось множество вариантов со сплошной окраской в вертикальную и косую «зебру», в «шашку», с разбивкой на крупные, равные или разновеликие поля самого различного геометрического характера и т. д. (Для простоты проигрывался лишь вариант пожарной машины.) После обсуждения с различными специалистами было отобрано несколько образцов окраски с тем или иным количеством вертикальных (в проекции на фронтальную плоскость) полос спереди и сзади и горизонтальных — по бокам, а также с отдельными конструктивными элементами (дверьми и крыльями), окрашенными в контрастный по отношению к основному цвет.

Окончательно выбранная цветографическая схема характеризуется двумя вертикальными (в проекции) полосами на переднем фасаде автомобиля; они достаточно масштабны как цветные поля, и в то же время их сдвоенный ритм создает повышенную сигнальность, которая наиболее важна именно для передней части автомобиля (оптическое «дезорганизующее» воздействие этих полос, несмотря на их необычность и высокую сигнальность, минимально). Аналогичные полосы нанесены на поверхность автомобиля сзади. По бокам наносится по одной продольной (горизонтальной) полосе.

Особый вопрос возник относительно целесообразности окраски в контрастный цвет одной из дверей (передней) с каждой стороны.

Поскольку мнения расходились, было решено провести тахистоскопический эксперимент с опознаванием предъявляемых изображений. Эксперимент был проведен при участии большого числа испытуемых. Эффективность окраски двери подтвердилась, и онабыла принята для всех автомобилей, кроме легковых («Москвич», «Волга» и «Жигули») и автомобилей милиции.

Для автомобилей, не имеющих кузова с развитыми боковыми поверхностями, пригодными для нанесения продольных полос (например, с пожарной лестницей, коленчатым подъемником и т. п.), предусматривается окраска в контрастирующий цвет наиболее заметных функциональных элементов, которые в транспортном положении имеют направление, близкое к горизонтальному.
Таким образом сформировалась единая цветографическая схема окраски для автомобилей всех оперативных служб, кроме милиции.


Служба милиции занимает несколько отличное место в ряду других, поскольку в ее функции входит также обеспечение беспрепятственного проезда транспорта других оперативных служб. Кроме того, некоторые автомобили милиции подолгу находятся в транспортном потоке, из-за чего такие элементы, как контрастно выкрашенные двери, вертикальные полосы, могут оказаться утомляющими. Поэтому они не были введены в окраску. В качествеосновного для автомобилей милиции был сохранен принятый согласно отраслевой нормали МВД лимонно-желтый цвет, наиболее активный из сигнальных цветов. Также сохранен синий цвет как дополнительный. Но в прежние цветографические схемы для отдельных типов автомобилей внесены некоторые изменения.

Например, отменена окраска крышки багажника в синий цвет (у автомобилей ГАИ на крышку багажника наносится синий круг с соответствующей надписью на нем). Отдельные подробности схемы подчинены конкретным особенностям пластики соответствующих моделей автомобилей: у «Волги» ГАЗ-21 боковые синие полосы охватывают нерасчлененную поверхность передних крыльев сверху, до разъема капота; у «Волги» ГАЗ-24 они ограничиваются перегибом поверхности по поясной линии, не выходя наверх, но зато опоясывая капот спереди; у автомобилей РАФ и УАЗ в синий цвет выкрашены элементы облицовки радиатора.


В рамки художественно-конструкторского проекта также входило установление номенклатуры и места нанесения элементов графической информации и эмблем оперативных служб.

Наименование службы («Скорая медицинская помощь», «Аварийная газовая служба», «Милиция» и т. д.) наносится основным цветом с каждой стороны на боковую полосу дополнительного цвета (у автомобилей милиции наносится белым цветом).


На пожарные автомобили согласно требованиям пожарной охраны должны наноситься: сзади — аббревиатура, обозначающая функциональный тип автомобиля («АЦ» — автоцистерна, «АЛ» — автолестница и т. д.); сзади и по бокам — номер пожарной части и название города, места дислокации части. Проектом предусматривается нанесение аббревиатуры сзади белым цветом на красном поле, слева от вертикальных сигнальных полос; номер части и название города (под ним) наносится сзади, справа от сигнальных полос, белым по красному, и по бокам, на дверях, окрашенных в белый Цвет,— красным по белому. На легковых автомобилях, не имеющих белой окраски дверей, название города наносится красным цветом на участке белой полосы, проходящей через переднюю дверь; номер части — белым по красному полю двери под этой полосой.

Предлагается ввести дополнительные цифровые обозначения также и на автомобилях других служб. Например, на аварийных автомобилях газовой службы и электросети — их порядковые номера (которые в настоящее время наносятся на маленькие таблички); на автомобилях скорой помощи — номера обслуживаемых ими лечебных учреждений и т. д.

Проектом предусматриваются места расположения на автомобилях эмблем оперативных служб.

Отличительный знак милиции (Герб СССР) располагается на передних дверях автомобилей ниже синей полосы или, если это обусловлено формой двери, наполовину на полосе. На автомобилях скорой помощи эмблема (красный крест) наносится на матированные стекла окон, по одной слева, справа и сзади. Эмблема ВГСЧ (красный крест и скрещенные молоток и ключ) располагается в верхнем заднем углу боковины кузова автомобиля. Аналогичное расположение рекомендуется для эмблем пожарной охраны и других служб, если такие эмблемы будут утверждены.

Для надписей, аббревиатур и цифровых обозначений принят шрифт «полужирный гротеск» Московского полиграфического института, обладающий наилучшей читаемостью на значительных расстояниях.

Для окраски мотоциклов милиции и пожарной охраны сохранены те же цвета, что и для автомобилей этих служб: соответственно лимонно-желтый с синим и красный с белым.


При разработке цветографических схем особое внимание уделялось обеспечению высококачественного выполнения окраски. С этой целью границы цветовых полей, поскольку это не противоречило основной идее схемы, проводились по технологическим швам, разъемам и перегибам поверхности кузовов.

Для тех случаев, когда границы полей не определяются характерными элементами формы или конструкции кузова, расположение этих границ задано размерами, указанными на схемах и в таблицах в приложении к ГОСТу. В качестве приложений к ГОСТу были также выполнены цветовые схемы окраски основных моделей автомобилей и мотоциклов, применяемых оперативными службами, а в текстовой части приложения даны необходимые пояснения.


В целях проверки эффективности предложенных в проекте ГОСТа схем окраски специалистами ГУПО МВД и ВНИИПО при участии представителей ВНИИТЭ были проведены сравнительные дорожные испытания пожарных автомобилей с различной окраской.

Сравнивались три схемы окраски: обычная красная, без элементов белого цвета; красная с двойными белыми полосами спереди и сзади и одной продольной белой полосой на каждой боковине; с теми же полосами и окрашенными в белый цвет дверьми кабины водителя (последний вариант окраски соответствует цветографической схеме по проекту ВНИИТЭ).

Автомобили совершали контрольные заезды по замкнутому маршруту, проходившему большей частью по городским магистралям с интенсивным движением. Каждый должен был двигаться с максимальной скоростью, достижимой по условиямбезопасности, что зависело от того, насколько быстро регулировщики и водители других автомобилей замечали пожарный автомобиль и успевали принять меры, чтобы освободить ему дорогу. В результате пятикратных заездов автомобили с белыми полосами показали экономию времени до 20% по сравнению с красными, без белых элементов. Была отмечена особая эффективность двойных вертикальных полос спереди, которые были заметны в массе автомобилей на большом расстоянии.


Основываясь на результатах испытаний, комиссия ГУПО — ВНИИПО рекомендовала для разрабатываемого ГОСТа вариант окраски с полосами и дверьми контрастного цвета.

В сентябре 1975 года проект ГОСТа «Транспортные средства оперативных служб. Окраска, опознавательные знаки, специальные световые и звуковые сигналы. Технические требования» был рассмотрен коллегией Государственного комитета СССР по стандартам и утвержден с вводом в действие с 1 января 1977 года. Было рекомендовано рассмотреть вопрос об утверждении этого стандарта в качестве стандарта СЭВ.


В течение прошедшего времени подразделения пожарной охраны, скорой помощи и, в меньшей степени, аварийных служб перекрасили свои автомобили по цветографическим схемам, установленным новым ГОСТом.

Вместе с тем в ряде случаев проявляется небрежность, стремление под видом соблюдения ГОСТа обойтись лишь детальными подкрасками. Так, на автомобили скорой помощи накрашиваются красные полосы, окрашиваются двери, а основная окраска остается той же — эмали «белая ночь», «слоновая кость», слабо заметные в сумерках, а не чисто белая, предусмотренная ГОСТом. Задача повышения сигнальности, таким образом, решается лишь частично.


Редко можно встретить и автомобиль милиции, окрашенный в лимонно-желтый цвет, обычно — в охристо-желтый, крон или другие оттенки желтого. Часто при окраске допускаются распыл и потеки на границах цветовых полей, незакрашенные разрывы в графике, наносимой через трафарет, подмена шрифтов, предусмотренных ГОСТом. Это свидетельствует о том, что выполнение предписаний нового государственного стандарта пока не подвергается контролю со стороны какой-либо компетентной инстанции.

Внедрение единого государственного стандарта на окраску транспортных средств всех оперативных служб является первым опытом такого мероприятия в мировой практике. Стоит также.вопрос о необходимости проведения аналогичных разработок по окраске и последующей ее стандартизации всего состава транспортных средств.

1. Цветографическая схема окраски транспортных средств оперативных служб, разработанная ВНИИТЭ и установленная новым ГОСТом: а, б — милиции; в — пожарной охраны; г — скорой помощи; д — аварийной службы контактной сети; е — военизированных горноспасательных частей

Автомобили оперативных служб (милиции, пожарной охраны и скорой помощи), окрашенные в соответствии с новым ГОСТом. В окраске автомобиля милиции допущено некоторое отступление от ГОСТа: надпись «милиция» должна наноситься на двери, а не на крыле автомобиля


Фото Л. А. НАДЕИНОЙ

«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА», 1979, № 1

Triumph GT6, Corvair Spyder, Datsun 280Z, E21 320/6 
Vasta
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 1 külali(st)ne